Jmenuji se Lucie Zaki. Mám více než 15 let praxe v oblasti marketingové komunikace.

Jsem nadšený markeťák, co rád komunikuje a vytváří komunity. Mám strategické myšlení, které přenáším do své práce. Se mnou nebudete vyhazovat prostředky na propagaci v neefektivních kampaních. Nedovolím vám to.

  • Původní profesí jsem grafička, která byla časem donucena i vytvářet texty. (Nyní na to doporučuji zkušenější).

  • Zajišťovala jsem produkci, realizovala teambuldingové eventy a odborné veletrhy.

  • Prošla jsem PR agenturou a začala se zabývat on-line komunikací.

  • Působila jsem v několika strojírenských, technologických - importních i exportních - firmách jako marketingový manažer.

  • Čtyři roky jsem pracovala v dotačním projektu Evropské Unie, který podpořil více než tisícovku českých exportních průmyslových B2B podniků k účasti na zaharničních veletrzích a tím pomohl jejich expanzi na nové trhy.

Prošla jsem mnoho segmentů marketingové komunikace a díky tomu mám rozsáhlé a komplexní znalosti fungování všech marketingových nástrojů a kanálů. Umím je efektivně namíchat do komunikační strategie, tak aby přinesly kýžené výsledky.

Dnes konzultuji marketingové strategie firem, produktů a projektů především na trhu B2B. Ovšem ovládám i B2C nebo B2G komunikaci.

Umím poradit i začínajícím malým a středním podnikům / podnikatelům s tím, jak oslovit, zaujmout jejich současné i nové potenciální zákazníky. Nebo přinést jiný pohled na fungováním komunikační strategie vašeho výrobního podniku.

Často se na mne obrací firmy, které dosud působily na trhu B2B, ale expadují a naní potřebují komunikovat na trhu B2B - s partneři, odběrateli, řetězci a podobně.

#MOTTO

Marketingová komunikace musí být vnímána jako provázaný celek.

Za nejdůležitější považuji koncepční propojení veškerých komunikačních nástrojů tak, aby přinesly co nejefektivnější řešení propagačních aktivit a dosáhly stanovených cílů marketingové strategie.